دانشکده علمی کاربردی خبر به موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران واگذار شد.

دانشکده خبر که با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ۱۳۷۶ فعالیت آموزشی خود را با رشته های خبرنگاری با گرایش فرهنگی و مترجمی اخبار انگلیسی آغاز کرده بود و در طی مدت ۲۰ سال، فعالیت آموزشی موثری در حوزه خبر و رسانه داشته است با ابلاغ تصویب نامه شورای عالی اداری در بهمن ماه ۱۳۹۶ مبنی بر انحلال یا واگذاری مراکز مجری آموزش های علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۸ به پایان فعالیت آموزشی خود رسیده است.
با توجه به اهمیت دانشکده خبر و تاثیرگذاری آن در فضای رسانه ای کشور با حمایت و نظر مساعد مدیران عامل محترم ایرنا و موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و تایید هیات امنای محترم موسسه و موافقت نهایی دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به عنوان دستگاه متقاضی واگذار گردید.
این دانشکده، فصل جدید فعالیت خود را از مهرماه ۱۳۹۹ در ۱۷ کد رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور با رویکردی تازه آغاز کرده است و در صورت موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو به صورت تکمیل ظرفیت برای دانشگاه جامع علمی کاربردی، در بهمن ماه نیز پذیرش دانشجو خواهد داشت.
گفتنی است با توجه به رفع موانع گذشته در این رویکرد ترسیمی از سوی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و دانشکده، تدوین دوره های مقطع دار، برگزاری دوره های آموزشی آزاد، گسترش کمی و کیفی آموزش های کوتاه مدت مورد نیاز اصحاب رسانه و روابط عمومی های کشور و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و منطقه ای مورد توجه خواهد بود.