دانشجویان محترم پرداخت شهریه شامل مراحل ذیل می باشد:

دانشجویان محترم پرداخت شهریه شامل مراحل ذیل می باشد:
15درصد شهریه بابت حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی
85 درصد شهریه بابت دانشکده خبر
نحوه پرداخت:
با ورود به سامانه هم آوا، قسمت تسویه حساب نسبت به پرداخت شهریه به صورت آنلاین (درگاه الکترونیکی) اقدام نمایید.
در خصوص مشاهده وضعیت مالی می توانید از قسمت کارنامه مالی اقدام نمایید.
دانشجویان سایر شعب دانشکده خبر و همچنین دانشجویانی که امکان ورود به سامانه هم آوا ندارند می بایست جهت تسویه حساب از طرق ذیل اقدام نمایند و اصل فیش واریزی را جهت درج در سامانه به واحد مالی تحویل دهند:
1-پرداخت از طریق شماره حساب : 1000159009207 نزد پست بانک به نام دانشکده خبر
2-پرداخت از طریق شماره شبا: 470210000001000159009207 IR
3-پرداخت از طریق شماره کارت مجازی دانشکده: 6277607000127261
دانشجوی محترم؛ مبالغ واریزی صرفا مطابق بخشنامه شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد که پس از انتخاب واحد در سامانه آموزشی دانشجو (سامانه هم آوا) نمایش داده می شود و مراکز در تعیین میزان شهریه هیچ گونه دخل و تصرفی ندارند.
چنانچه دانشجویی دارای مشکلی در خصوص نحوه پرداخت و یا واریز هزینه در سامانه می باشد، می تواند با واحد مالی دانشکده تماس حاصل نماید.