ریاست

سوابق علمی و اجرایی

 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر چک نژادیان
 • کد مدرسی
 • 8805652
 • رشته تحصیلی
 • زبان و ادبیات فارسی.
 • سوابق اجرایی
 • سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی و تولیدی آذین خودرو، مهر 98 تا اردیبهشت 1399؛
 • رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان البرز خرداد 1394تا شهریور 1398؛
 • سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر استان البرز مهرماه 1393تا خرداد 1394؛
 • معاون آموزشی و پژوهشی مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر البرز 1393-1390؛
 • مسؤول شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز 1390؛
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد- لیکک1390-1388؛
 • عضو هیئت امنای دانشگاه پیام نور- واحد لیکک 1390- 1386.
 • سوابق علمی
 • پژوهشگر مؤسسه فرهیختگان معاصر تهران از سال 1382 تاکنون؛
 • همکاری در تألیف دیوان موضوعی ادب فارسی به سرپرستی دکتر احمد خاتمی؛
 • همکاری در تألیف فرهنگ برابرهای فارسی نهج البلاغه به سرپرستی دکتر احمد خاتمی؛
 • همکاری در تصحیح مجمع الفرس سروری کاشانی، به سرپرستی دکتر احمد خاتمی؛
 • داور علمی سومین جشنواره ملی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
 • عضو کمیته علمی بررسی صلاحیت مدرسان گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز؛
 • سرپرستی تدوین دوره کاردانی حرفه ای دوخت های سنتی ایران؛
 • سرپرستی تدوین دوره کاردانی حرفه ای انیمیشن ؛
 • سرپرستی تدوین دوره کارشناسی حرفه ای انیمیشن – کارگردانی ؛
 • سرپرستی تدوین دوره کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت؛
 • بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیده ی بغدادیه خاقانی (بر مدار نسخ چاپی)، فصلنامه علمی پژوهشی بهار ادب، تابستان 93؛
 • پاسخ به نقد و بررسی مقاله بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیده ی بغدادیه خاقانی (بر مدار نسخ چاپی)، فصلنامه علمی پژوهشی بهار ادب، زمستان 93؛
 • بررسی “طرز نو” در اشعار وحشی بافقی، نهمین همایش بین المللی ترویج زبان فارسی، بجنورد، مجموعه مقالات؛
 • تصحیح قرابادین حکیم شفایی کاشانی، پایان نامه کارشناسی ارشد؛
 • همکاری علمی به عنوان مصحح نسخ خطی با شرکت علمی تحقیقاتی اجتماع پژوهی در طرح های پژوهشی: اخلاق خانواده یا تدبیر منزل در دوره ی اسلامی، تأملی در سبک زندگی ایرانیان در سده های پنجم تا یازدهم هجری و تأملی در بنیاد های اخلاق نویسی در ایران، باز شناسی الگوهای اخلاق نامه نویسی در دوره اسلامی؛
 • مجری طرح پژوهشی گردآوری و تصحیح نسخ ده نامه های موجود در ادب فارسی( ژانر)؛ حوزه هنری استان اصفهان،1389.