تکذیبیه

اطلاعیه دانشکده خبر در خصوص خبر یکی از رسانه های خارج از کشور

دانشکده خبر در پی انتشار مطلبی در یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و انتساب آن مطالب به فردی که هیچ ارتباطی در سه سال اخیر با دانشکده خبر نداشته است تحت عنوان مدیر گروه آموزشی روابط عمومی با صدور اطلاعیه ای اعلام‌ کرد: آقای امیر حسین شمشادی در سه سال اخیر هیچ گونه ارتباط آموزشی و کاری با دانشکده خبر نداشته است و مسئولیتی تحت عنوان مدیر گروه آموزشی روابط عمومی در این دانشکده ندارد. دانشکده علمی کاربردی خبر، با توجه به تصویب نامه شورای عالی اداری مبنی بر انحلال یا واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی دولتی، از سال گذشته واگذار شده است.